Meist

Bioinformaatika õppetool on Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi üks kümnest õppetoolist. Õppetooli juhataja on professor Maido Remm.

Käesolev leht on suunatud:

  • teadlastele, kes soovivad meiega koostööd teha
  • teadlastele ja üliõpilastele, kes soovivad kasutada meie töögrupi poolt väljaarendatud rakendusi
  • üliõpilastele, kes tunnevad huvi bioinformaatika suuna vastu

Meie töögrupi peamised uurimisvaldonnad hõlmavad DNA-põhise molekulaarse diagnostika meetodite arendust, genoomide järjestuse määramist ja inimeste personaalsete genoomide erinevuse kirjeldamist.

Meie töögrupi osalusel on loodud praimerite disaini tarkvara Primer3. Meie poolt hallatavat Primer3 veebiserverit kasutab veebiteenusena ca 100 000 inimest kuus.
Locations of visitors to this page